EASOFT DOCS MOBIL DOKUMENTATION

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljö är en viktig aspekt för alla arbetsplatser. En välutformad arbetsmiljöplan är därför en nödvändighet för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö på din arbetsplats. Easoft Docs är dokumentationsverktyget som hjälper dig skapa visuellt tilltalande digitala arbetsmiljöplaner genom din mobila enhet. Du kan tidseffektivt med hjälp av systemet skapa arbetsmiljöplaner på nolltid.

Vi har alltid smidiga lösningar

Hur fungerar verktyget

Easoft Docs gränssnitt är uppbyggt i smidiga checklistor, kommentarsfält, bild-implementeringsfunktioner och visuellt tilltalande dokumentmallar. Med hjälp av din mobila enhet matar du in i gränssnittet den informationen som du vill implementera in i din arbetsmiljöplan. Utifrån informationen som du ger systemet skapas det en digital arbetsmiljöplan som du får tillgång till via gränssnittet. Easoft Docs erbjuder dig även möjligheten att välja mellan flertalet olika dokumentmallar – som går att anpassa utifrån ert företags grafiska profil. Gränssnittet är likväl uppbyggt i en lättförståelig menystruktur som är extremt enkel att lära sig.

Hur fungera våra tjänster?

Digitala noteringar

Du dokumenterar all information gällande arbetsmiljöplaner digitalt in i systemets smidiga gränssnitt. Allt arbete sker extremt smidigt och tidseffektivt för dig. 

Checklistor

Du checkar av de delområden som du har undersökt i arbetsmiljöarbetet i checklistor med hjälp av din enhet. Genom några få klick har du en  arbetsmiljöplan färdig! 

Digitala dokument

När du har fyllt i informationen gällande arbetsmiljöplanerna sparas allt digitalt i systemet. Utifrån all information skapas det en digital arbetsmiljöplan för dig. 

Kommentarer

Behöver du förtydliga något i arbetsmiljöplanerna kan du göra det genom att bifoga egna noteringar till dokumentet. Gränssnittet har användarvänliga kommentarsfält. 

Bilder

Om du vill förtydliga dina arbetsmiljöplaner kan du med din mobila enhet ta kort på kontrollobjektet. Genom detta ger du dina dokument en extra tydlighet. 

Dela med dig

Easoft Docs ger dig möjligheten att dela med dig av arbetsmiljöplaner digitalt till övriga projektintressenter genom några enkla klick via din enhet. Snabbt och enkelt med andra ord! 

Tidsbesparande och effektivt

Genom att använda dig av Easoft Docs digitala lösningar i ditt arbete med arbetsmiljöplaner kan detta medföra till stora tidsbesparingar för er organisation. Till exempel slipper ni lägga tid på att manuellt skapa och designa fysiska arbetsmiljöplaner. I Easoft Docs gränssnitt finns det i stället visuellt tilltalande färdiga mallar som ni kan använda. Vidare sparas alltid alla arbetsmiljöplaner som du skapat tryggt i Easoft Docs gränssnitt. Du behöver med andra ord aldrig arkivera några dokument i pärmar och papper – allt finns i stället tryggt arkiverat i vårt system. Genom gränssnittets sökfunktioner kan du både organisera och hitta gamla arbetsmiljödokument på några sekunder. Easoft Docs ger med andra ord er organisation tidsbesparingar och effektivitet när det kommer till arbetsmiljöplaner.

Ett miljövänligt alternativ

Digitala arbetsmiljöplaner är inte bara praktiska att arbeta med, utan dessa är också ett miljövänligt alternativ utifrån flertalet olika aspekter. Genom att använda digitala arbetsmiljöplaner minskar ni behovet av pappersdokument inom er organisation, vilket i sin tur betyder att ni inte behöver köpa in lika mycket papper som tidigare. Ni får med andra ord stora kostnadsbesparingar för hela er organisation med hjälp av Easoft Docs smidiga digitala lösningar. Vidare är ett hållbart förhållningssätt alltid attraktivt i både framtida och redan existerande samarbetspartners ögon. Att uppvisa ansvarighet för miljöfrågor öppnar alltid flertalet nya affärsmöjligheter.

 

Dela dina arbetsmiljöplaner 

I och med att Easoft Docs är ett helt molnbaserat system, så är det extremt enkelt att med hjälp av systemets gränssnitt dela med sig av arbetsmiljöplanerna. Det enda du behöver göra är att ge programmet tillgång till mottagarens e-postadress, och sedan genom ett klick via din mobila enhet skicka vidare arbetsmiljöplanerna. På så sätt kan alla intressenter snabbt få tillgång till all relevant information och agera snabbt för att undanröja riskerna. Detta effektiviserar inte bara er hantering av risker, utan förbättrar även er internkommunikation och sparar tid och pengar för er organisation.

Varför ska du välja Easoft docs?

Om du väljer Easoft Docs får du ett system som hjälper dig att förbättra effektiviteten för din dokumentation på flertalet olika områden i din verksamhetsstyrning. Du behöver inte längre utföra några manuella noteringar, och du kan lämna alla onödiga pappersdokument bakom dig. Istället kan du genomföra  all dokumentation helt digitalt med hjälp av dina mobila enheter. Genom att använda Easoft Docs kan du ta din verksamhet in i framtiden.

Hur får jag tillgång till Easoft Docs?

1

Vi utreder era dokumentationsbehov på ett kort webbmöte.

2

Vi skapar dokumentmallar skräddarsydda efter era behov

3

Du kan börja använda programmet! Vid behov guidar vi dig i början.

30 minuters gratis webbmöte där vi presenterar Easoft Docs enkla funktioner för skapande av dokument.

Vad är en arbetsmiljöplan?

En arbetsmiljöplan är ett dokument som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Planen utarbetas av arbetsgivaren och ska innehålla en översikt över risker och faror som kan uppstå på arbetsplatsen, samt en plan för hur dessa risker ska hanteras och minimeras. Arbetsmiljöplanen innehåller även en beskrivning av de rutiner och förfaranden som ska följas för att säkerställa en säker arbetsmiljö, liksom en beskrivning av vilka resurser som behövs för att genomföra dessa rutiner. Planen kan också inkludera en beskrivning av utbildning och utvecklingsprogram för anställda för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor. Syftet med en arbetsmiljöplan är att minimera riskerna för arbetsrelaterade sjukdomar och skador, samtidigt som en hälsosam och produktiv arbetsmiljö främjas. En väl genomtänkt och effektiv arbetsmiljöplan är avgörande för att skapa en arbetsplats som är säker och hälsosam för alla anställda.

Egenskaper

Här är några av funktionerna i Easoft Docs listade:

 

 • Elektronisk signatur
 • Bilder till ett dokument från telefon- eller datorbildgalleri
 • Ta bilder till ett dokument genom att ta en bild med telefonkameran
 • Bildtexter
 • Skapa dokumentmallar
 • Redigera innehåll och layout för dokumentmallar
 • Kopiera dokumentmallar
 • Mångsidiga innehållselement: flerval, rullgardinsmenyer, textområden…
 • Hämtning av dokument efter kundnamn och namn på den som har fyllt i dokument.
 • Kundregister
 • Delning av dokument med e-post
 • Kopiera dokument